برنامه ها و خدمات مرکز تجاری

  •     ایجاد مرکز نمایشگاه دائمی عرضه کالاها و خدمات فنی و مهندس جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان
  •   راه اندازی شبکه پخش کالاهای ایرانی در تمامی فروشگاه های معتبر و زنجیره ای ارمنستان
  •        ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ تضمین های لازم به تجار و صادر کنندگان ایرانی در ارتباط با معاملات خود با تجار ارمنستانی و سایر کشور های آسیای میانه
  • ارائه تسهیلات گمرکی و خدمات ترخیص کالا به تجار ایرانی
  •     ارائه خدمات حمل و نقل و انبار داری به تجار ایرانی
  •    انجام تبلیغات وسیع در سطح ارمنستان و کشور های همسایه در راستای معرفی مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان
  • اطلاع رسانی به مصرف کنندگان، تجار و کسبه ارمنی در ارتباط با کالا های وارد شده به مرکز آزاد  تجاری
  •        شناسایی و تهیه اسناد و مدارک فنی مشارکت در طرح های بزرگ عمرانی و صنعتی در ارمنستان جهت ارائه به شرکت های توانمند صادر کننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی حاضر در مرکز آزاد تجاری
  •      کالاهای وارد شده به انبارهای آزاد تجاری از هنگام تخلیه تا خروج کالاها در اختیار گمرک ارمنستان خواهد بود و برای تسهیلات تجار و تولیدکنندگان ایرانی پس از فروش کالاها ترخیص و به صاحب کالا و یا خریداران تحویل داده خواهد شد.